Lundalunch #335: Reko Sushi & Bowls

Här låg länge Rå Epok och egentligen är detta samma restaurang, med samma personal men med ett ”annat koncept”, kan man säga. En bra sushi till standardpris.