Integritetspolicy

Vilka är vi

En grupp privatpersoner som leds av en målmedveten lunchätare vars mål är att äta sig igenom alla Lunds lunchrestauranger.  Vår webbplats är: https://www.lundalunch.se. Du är där nu.

Vilken persondata samlar vi in och varför?

Ingen förutom bilder vi tar på restauranger. Skickar du mail till oss så förutsätter vi att du låter oss läsa och besvara detta.

Kommentarer

Vi har inga öppna kommentarsfält.

Bilder

Bilder är tagna på offentliga platser för att illustrera mat och restauranger i Lund. Om du upptäcker att du är med på en bild och inte vill bli identifierad kan du höra av dig till oss så ordnar vi det.

Kakor

Vi använder inga kakor annat än de som vi eventuellt blir bjudna på.

Inbäddat material

I det fall vi använder inbäddade kartor kan dessa läcka användningsdata till tredje part. Vi använder dock inga tredjepartskakor.

Vem delar vi din data med?

Ingen.

Hur länge sparar vi din persondata?

Eftersom vi inte sparar någon specifik persondata har vi inte heller någon gallringsrutin annat än att vi kan anonymisera bilder uti fall det behövs.

Vilka rättigheter har du gällande personuppgifter på denna webbplats

Om du upptäcker att du kan identifieras på en bild och önskar bli borttagen kan du kontakta oss så ordnar vi det.

Vart skickar vi din data?

Ingenstans.

Kontaktinformation

magnus@bodin.org