Lundalunch #303, Gemini

Gemini, Sölvegatan 8B (mittemot SOL)

Så fick vi då tillfälle att återbesöka Sölvegatan 8B där “Studenten” en gång låg. Då, 2015 var inget roligt besök. Nu, mycket trevligare. Genuin Cevapi med dito bröd i trevlig snabbmatsmiljö. Håller man den här stilen är det större sannolikhet att man överlever både en och annan konkurrent i närområdet även över sommaren.